Myslivecký zákon
ASPI - stav k 30.9.2003 do částky 107/2003 Sb. a 52/2003 Sb.m.s. -
Obsah a text 449/2001 Sb. - poslední stav textu
------------------------------------------------------------
449/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o myslivosti
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 59/2003 Sb.
§ 8
Základní povinnosti

(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před
nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před
škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty;
ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě
a ochrana mysliveckých zařízení.

(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí
počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo
zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.


§ 9
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany

(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou
opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů
lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat
a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako
volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při
obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb
jako součástí krajiny.


§ 10
Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských
zvířat a vlastníků pozemků


(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze
zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně
pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.


§ 14
Oprávnění myslivecké stráže

e) Usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého
vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší
nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato
nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost
od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých
a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské
a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve
vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící
k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.